ผลงาน

รวมภาพผลงานการติดตั้งแผ่น ConTel Metal Deck กับอาคารหลากหลายประเภท เช่น บ้านพัก อาคารสโมสร และโรงงาน เป็นต้น โดยช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง แข็งแรง ผู้รับเหมาชอบมาก เป็นอีกทางเลือกของงานพื้น ขอขอบคุณทุกโครงการที่วางใจ เลือกใช้แผ่น ConTel Metal Deck เป็นงานพื้น 

โครงการ VIVE บางนา กม.7

โครงการ VIVE บางนา กม.7

สโมสร L&H

สโมสร L&H

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

ศาลาปฏิบัติธรรม

โรงงาน จ.ปทุมธานี

สโมสรโครงการ The Origin

บ้านเดี่ยว จ.ราชบุรี

ศาลาปฏิบัติธรรม