ลอนของแผ่น Metal Deck ช่วยลดปริมาณคอนกรีต

ลอนของแผ่น Metal Deck ช่วยลดปริมาณคอนกรีต

การใช้ Metal Deck ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ลดต้นทุนได้ถึง 20%

การใช้ Metal Deck ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ลดต้นทุนได้ถึง 20%

metal deck ช่วยลดปัญหาเศษวัสดุเหลือหน้างาน

ลดปัญหาเศษวัสดุเหลือหน้างาน สามารถสั่งความยาวได้สูงสุด 12 ม.

พื้น metal deck ไม่ต้องมีไม้แบบในงานก่อสร้าง

ไม่ต้องมีไม้แบบในงานก่อสร้าง

แผ่นพื้น Metal Deck สามารถรับแรงดึง ได้ดี ลดการใช้เหล็กเสริมโครงสร้าง

แผ่นพื้น Metal Deck สามารถรับแรงดึง ได้ดี ลดการใช้เหล็กเสริมโครงสร้าง

การวางซ้อนกันของแผ่น Metal Deck ช่วยป้องกันพื้นรั่วซึม

การวางซ้อนกันของแผ่น Metal Deck ช่วยป้องกันพื้นรั่วซึม

metal deck แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

แผ่น Metal Deck

แผ่น Metal Deck จำเป็นต้องมีการออกแบบสำหรับการรับน้ำหนัก เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรม

เรามีวิศวกรควบคุมงาน และทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานติดตั้ง

แผ่น Metal Deck จำเป็นต้องมีการออกแบบสำหรับการรับน้ำหนัก เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรม

เรามีวิศวกรควบคุมงาน และทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานติดตั้ง

แผ่น Metal Deck

แผ่น Metal Deck จำเป็นต้องมีการออกแบบสำหรับการรับน้ำหนัก เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรม

เรามีวิศวกรควบคุมงาน และทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานติดตั้ง

แผ่น ConTel Metal Deck ตัดสำเร็จ ราคาพิเศษ!! สินค้ามีจำนวนจำกัด

คลิกชมรายละเอียด

ลอนของแผ่น Metal Deck ช่วยลดปริมาณคอนกรีต

ลอนของแผ่น Metal Deck ช่วยลดปริมาณคอนกรีต

การใช้ Metal Deck ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ลดต้นทุนได้ถึง 20%

แผ่น Metal Deck ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ลดต้นทุนได้ถึง 20%

metal deck ช่วยลดปัญหาเศษวัสดุเหลือหน้างาน

ลดปัญหาเศษวัสดุเหลือหน้างาน สามารถสั่งความยาวได้สูงสุด 12 ม.

พื้น metal deck ไม่ต้องมีไม้แบบในงานก่อสร้าง

ไม่ต้องมีไม้แบบในงานก่อสร้าง

แผ่นพื้น Metal Deck สามารถรับแรงดึง ได้ดี ลดการใช้เหล็กเสริมโครงสร้าง

แผ่น Metal Deck สามารถรับแรงดึง ได้ดี ลดการใช้เหล็กเสริมโครงสร้าง

การวางซ้อนกันของแผ่น Metal Deck ช่วยป้องกันพื้นรั่วซึม

การวางซ้อนกันของแผ่น Metal Deck ช่วยป้องกันพื้นรั่วซึม

metal deck แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ลอนของแผ่น Metal Deck ช่วยลดปริมาณคอนกรีต

ลอนของแผ่น Metal Deck ช่วยลดปริมาณคอนกรีต

การใช้ Metal Deck ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ลดต้นทุนได้ถึง 20%

แผ่น Metal Deck ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ลดต้นทุนได้ถึง 20%

metal deck ช่วยลดปัญหาเศษวัสดุเหลือหน้างาน

ลดปัญหาเศษวัสดุเหลือหน้างาน สามารถสั่งความยาวได้สูงสุด 12 ม.

พื้น metal deck ไม่ต้องมีไม้แบบในงานก่อสร้าง

ไม่ต้องมีไม้แบบในงานก่อสร้าง

แผ่นพื้น Metal Deck สามารถรับแรงดึง ได้ดี ลดการใช้เหล็กเสริมโครงสร้าง

แผ่น Metal Deck สามารถรับแรงดึง ได้ดี ลดการใช้เหล็กเสริมโครงสร้าง

การวางซ้อนกันของแผ่น Metal Deck ช่วยป้องกันพื้นรั่วซึม

การวางซ้อนกันของแผ่น Metal Deck ช่วยป้องกันพื้นรั่วซึม

metal deck แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ผลงาน ConTel Metal Deck

ขอขอบคุณทุกโครงการที่ไว้วางใจเลือกใช้แผ่นพื้น ConTel Metal Deck กับอาคารของท่าน แผ่นพื้นของเราสามารถใช้งานได้กับอาคารหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารสโมสรหมู่บ้าน อาคารสูง โรงงาน ฯลฯ นับเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับงานพื้น สามารถชมภาพผลงานของเราได้ที่นี่