เกี่ยวกับ ConTel Metal Deck

“เราต้องการให้คนไทยได้ใช้วัสดุที่ดี ในราคาที่เหมาะสม” คือ แนวคิดในการดำเนินงานของบริษัท คอนเทล โฮม จำกัด เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมก้าวหน้า สร้างทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล

บริษัท คอนเทล โฮม จำกัด อยู่ในเครือบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด บริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แท็ค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและผู้นำนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างมายาวนาน มากกว่า 50 ปี เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากโครงการคุณภาพมากมาย

วันนี้ บริษัท คอนเทล โฮม จำกัด พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK ที่ได้คุณภาพ อีกทั้งยังคิดค้นวิธีการติดตั้งพับปลายแผ่น (อยู่ภายใต้อนุสิทธิบัตร) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สามารถประหยัดต้นทุนได้เพิ่มขึ้น

จำหน่ายแผ่น Metal Deck

แผ่นพื้นเหล็กได้คุณภาพ แข็งแรง สามารถรับแรงดึงได้ดี มีรุ่น MD-50W และ รุ่น MD-75W ให้เลือกใช้เหมาะสมกับอาคารประเภทต่างๆ

ยกแผ่น Metal Deck

ออกแบบและติดตั้ง Metal Deck

เรามีวิศวกรออกแบบ วิศวกรคุมงาน และช่างที่มีความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งแผ่น Metal Deck

CONTEL’s mission is to supply high quality materials with reasonable price to the Thai construction materials market through innovation and impeccable service. 

Our affiliation with long-trusted companies like SAHA THAI STEEL PIPE, THAI METAL, SYLER GROUP AND TAC-M GROUP warrants our commitment to the mission. With such commitment to continuous development, we are proud to introduce CONTEL Metal Deck to 
our product line. 

CONTEL METAL DECK” will improve floor slab quality, reduce construction time, and provide cost saving for your projects.