สินค้า ConTel Metal Deck

แผ่น Metal Deck มี 2 รุ่น ดังนี้

แผ่น Metal Deck รุ่น 50W

แผ่นพื้นเหล็ก ConTel Metal Deck รุ่น MD-50W เป็นแผ่นที่มีลอนสูง 50 มม. หรือ 2 นิ้ว และมีความหนาให้เลือก 0.8 มม. / 1.0 มม. / 1.2 มม.

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Profile Feature)
Profile DimensionRib
height 50 / Cover width 760 mm.
Thickness0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm
Steel
specifications
Yield Strength 275 Mpa
แผ่น Metal Deck รุ่น 75W

แผ่นพื้นเหล็ก ConTel Metal Deck รุ่น MD-75W เป็นแผ่นที่มีลอนสูง 75 มม. หรือ 3 นิ้ว และมีความหนาให้เลือก 0.8 มม. / 1.0 มม. / 1.2 มม. / 1.5 มม.

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Profile Feature)

Profile Dimension

Rib
height 75 / Cover width 915 mm.
Thickness0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm
Steel
specifications
Yield Strength 275 Mpa