แผ่น Metal Deck รุ่น MD-75W

แผ่น Metal Deck 75W
Profile DimensionRib
height 75 / Cover width 915 mm.
Thickness0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm
Steel
specifications
Yield Strength 275 Mpa

แผ่น Metal Deck รุ่น 1.0 mm

Profile DimensionRib
height 50 / Cover width 760 mm.
Thickness1.0
Steel
specifications
Yield Strength 275 Mpa

คุณสมบัติ

แผ่นพื้น Metal Deck ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) ที่ได้คุณภาพ มีปุ่มนูน (Embossment) กระจายอยู่ที่สันของแผ่น ปุ่มนูนนี้จะเปรียบเสมือนตัวยึดเกาะไม่ให้แผ่นพื้น Metal Deck กับคอนกรีตไถลตัวออกจากกัน ทำให้พื้นมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคาร โรงงาน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ

ตารางออกแบบน้ำหนักบรรทุกจร MD-75W 0.8 มม.

ตารางออกแบบน้ำหนักบรรทุกจร MD-75W 1.0 มม.

ตารางออกแบบน้ำหนักบรรทุกจร MD-75W 1.2 มม.

ตารางออกแบบน้ำหนักบรรทุกจร MD-75W 1.5 มม.

พื้น ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างอาคารที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุก ประเภทน้ำหนักบรรทุกจร(LL) และน้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งทาง ConTel มีบริการออกแบบให้กับลูกค้า สามารถส่งแบบมาได้ที่นี่

พื้น ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างอาคารที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุก ประเภทน้ำหนักบรรทุกจร(LL) และน้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งทาง ConTel มีบริการออกแบบให้กับลูกค้า สามารถส่งแบบมาได้ที่นี่