ผลงานจาก ConTel Metal Deck

สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่บ้านพักอาศัย อาคาร สโมสร และโรงงาน เป็นต้น

No.

รายการสินค้า แผ่น ConTel Metal Deck ความหนา 0.8 mm

1

Metal Deck W 760 x L 400 mm

2

Metal Deck W 760 x L 800 mm

3

Metal Deck W 760 x L 1250 mm

4

Metal Deck W 760 x L 1400 mm

5

Metal Deck W 760 x L 1400 mm

6

Metal Deck W 760 x L 2350 mm

7

Metal Deck W 760 x L 2600 mm

8

Metal Deck W 760 x L 2700 mm

9

Metal Deck W 760 x L 2800 mm

10

Metal Deck W 760 x L 3650 mm

11

Metal Deck W 760 x L 4500 mm

12

Metal Deck W 760 x L 4700 mm

13

Metal Deck W 760 x L 5500 mm

14

Metal Deck W 760 x L 5800 mm

15

Metal Deck W 760 x L 6000 mm

16

Metal Deck W 760 x L 7000 mm

17

Metal Deck W 760 x L 7300 mm

18

Metal Deck W 760 x L 7700 mm

19

Metal Deck W 760 x L 8000 mm

20

Metal Deck W 760 x L 9900 mm

โปรโมชั่น แผ่น Metal Deck รุ่นความหนา 0.8

แผ่น ConTel Metal Deck ตัดสำเร็จ ราคาพิเศษ!! สินค้ามีจำนวนจำกัด มีรายการสินค้าดังนี้

แผ่น ConTel Metal Deck ตัดสำเร็จ ราคาพิเศษ!! สินค้ามีจำนวนจำกัด
มีรายการสินค้าดังนี้

เนื่องจากราคาแผ่นพื้นเหล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบ ณ ปัจจุบัน
หากท่านใดสนใจสินค้า โปรดเช็คราคากับทางบริษัทโดยตรง

หมายเหตุ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด