โปรโมชั่นแผ่น Metal Deck รุ่นความหนา 0.8

โปรโมชั่นแผ่น Metal Deck รุ่นความหนา 0.8

แผ่น ConTel Metal Deck ตัดสำเร็จ ราคาพิเศษ!! สินค้ามีจำนวนจำกัด มีรายการสินค้าดังนี้

แผ่น ConTel Metal Deck ตัดสำเร็จ ราคาพิเศษ!! สินค้ามีจำนวนจำกัด
มีรายการสินค้าดังนี้

เนื่องจากราคาแผ่นพื้นเหล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบ ณ ปัจจุบัน
หากท่านใดสนใจสินค้า โปรดเช็คราคากับทางบริษัทโดยตรง

หมายเหตุ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ผลงานจาก ConTel Metal Deck

สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่บ้านพักอาศัย อาคาร สโมสร และโรงงาน เป็นต้น

ผลงานจาก ConTel Metal Deck

สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่บ้านพักอาศัย อาคาร สโมสร และโรงงาน เป็นต้น

No.

รายการสินค้า แผ่น ConTel Metal Deck ความหนา 0.8 mm

1

Metal Deck W 760 x L 400 mm

2

Metal Deck W 760 x L 800 mm

3

Metal Deck W 760 x L 1250 mm

4

Metal Deck W 760 x L 1400 mm

5

Metal Deck W 760 x L 1400 mm

6

Metal Deck W 760 x L 2350 mm

7

Metal Deck W 760 x L 2600 mm

8

Metal Deck W 760 x L 2700 mm

9

Metal Deck W 760 x L 2800 mm

10

Metal Deck W 760 x L 3650 mm

11

Metal Deck W 760 x L 4500 mm

12

Metal Deck W 760 x L 4700 mm

13

Metal Deck W 760 x L 5500 mm

14

Metal Deck W 760 x L 5800 mm

15

Metal Deck W 760 x L 6000 mm

16

Metal Deck W 760 x L 7000 mm

17

Metal Deck W 760 x L 7300 mm

18

Metal Deck W 760 x L 7700 mm

19

Metal Deck W 760 x L 8000 mm

20

Metal Deck W 760 x L 9900 mm