มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK

มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของอาคารจึงจำเป็นต้องมีการสร้างอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุด แต่ด้วยต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนคนงานที่น้อยลง และความคาดหวังในตัวสินค้าที่เลือกใช้จะได้มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา ซึ่งตอบโจทย์ความรวดเร็วคงไม่พ้นเรื่องโครงสร้างเหล็ก การก่อสร้างโครงเหล็กไม่ใช่แนวคิดใหม่ และปัจจุบันมีสัดส่วนที่นำโครงสร้างเหล็กมาใช้ผสมผสานกับโครงสร้างแบบเดิมมากกว่า 90% ของการก่อสร้าง อาคารต่างๆ เช่น อาคารสาธารณะโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โกดังกระจายสินค้า บ้าน ร้านอาหาร ต่อเติม มักสร้างโดยใช้โครงเหล็ก เพราะง่ายและยังได้ความแข็งแรง  เหล็กมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักต่อพื้นที่ได้ดี และสามารถสร้างอาคารที่แข็งแรงขึ้นโดยใช้วัสดุน้อยกว่าคอนกรีตที่สร้างเสร็จ และวัสดุที่น้อยลงก็เท่ากับต้นทุนวัสดุที่ลดลงและการสร้างโดยรวมที่ถูกกว่า…

Continue Readingมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK