แผ่นพื้นเหล็ก Metal Deck หรือ Steel deck คืออะไร ดีอย่างไร

แผ่นพื้นเหล็ก Metal Deck หรือ Steel deck คืออะไร? ดีอย่างไร? แผ่น Metal Deck หรือ Steel Deck คือ แผ่นเหล็กสำเร็จรูปรีดขึ้นรูปเป็นลอน ใช้สำหรับงานพื้นแบบคอมโพสิท (Composite Slab) ประกอบด้วยแผ่น Metal Deck และการเทคอนกรีตทับหน้า เมื่อคอนกรีตเซ็ทตัว จะกลายเป็นพื้นที่แข็งแรง ทนทาน ย่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งแผ่น Metal Deck…

Continue Readingแผ่นพื้นเหล็ก Metal Deck หรือ Steel deck คืออะไร ดีอย่างไร

การเทคอนกรีตบนแผ่น Contel Metal Deck

การเทคอนกรีตบนแผ่น Contel Metal Deck เมื่อติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อย ขึ้นตอนต่อไปคือการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาควรจะต้องตรวจสอบสภาพแผ่น และแนวการติดตั้งก่อนเทคอนกรีต สำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเสียหายโดยต้องตรวจสอบค้ำยันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยระยะการค้ำยัน จะต้องดูจากตารางการรับน้ำหนักบรรทุกจร หรือ LiveLoad (LL)  โดยพื้นที่ที่เป็นสีฟ้า จำเป็นต้องมีการค้ำยันกึ่งกลางเป็นอย่างน้อย ถ้าระยะยิ่งยาว การเทคอนกรีตอาจทำให้บริเวณที่กึ่งกลางที่มีการโก่งงอ โดยความเสียหายมักจะเกิดขึ้นในระหว่างการเท หรือความเสียหายอาจเกิดจากการปล่อยให้คอนกรีตรวมตัวบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  บริเวณที่โค้งงอไม่มากเกินไป ไม่ได้ ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักจริง โดยมีการทดสอบในต่างประเทศ อ้างอิง นั้นพบว่า การโก่งงอ ที่ไม่ได้มากเกินไปจนเกิดรอยร้าว หักงอจะไม่ได้กระทบความสามารถในการรับน้ำหนักจริง แต่ถ้าแผ่นถูกงอโดยเจตนา…

Continue Readingการเทคอนกรีตบนแผ่น Contel Metal Deck

เหล็กเคลือบ “แซม” (ZAM) หรือ “ซุปเปอร์ไดม่า” (Superdyma) ต่างกันอย่างไร

เหล็กเคลือบ “แซม” (ZAM) หรือ “ซุปเปอร์ไดม่า” (Superdyma) ต่างกันอย่างไร เหล็กเคลือบ “แซม” (ZAM) หรือ “ซุปเปอร์ไดม่า” (Superdyma) เป็นการเคลือบแผ่นเหล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีเดียวกัน แต่ต่างแพราะชื่อเรียกทางการค้า ทำให้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกคุ้นเคยกับคำว่า “แซม” (ZAM)  มากกว่า ด้วยคุณสมบัติจากส่วนผสมของ สังกะสี อลูมิเนียม และแมกนีเซียม  (Zinc Aluminium Magnezium) ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วนำไปเคลือบพื้นผิวของเหล็ก ทำให้พื้นผิวของเหล็กถูกปกป้อง…

Continue Readingเหล็กเคลือบ “แซม” (ZAM) หรือ “ซุปเปอร์ไดม่า” (Superdyma) ต่างกันอย่างไร

บ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? กับยุคนี้

บ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? กับยุคนี้ ในระยะที่โควิดเข้ามา การก่อสร้างทั่วโลกได้ชะลอตัว อย่างเห็นได้ชัด และการที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นยังทำให้คนส่วนใหญ่มองเห็นความสำคัญ ของที่อยู่อาศัย จนกระทั่ง เทรนด์การก่อสร้างได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้น ความเร็ว จำนวนคนน้อย  งบประมาณจากที่เคยสูงมากก็ลดลง และวัสดุเหลือใช้ให้น้อยที่สุดก็ดูนำมาพิจารณา  และ ทำให้การเติบโต ของ การซ่อมแซม ต่อเติม ที่พักอาศัย เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อหลังช่วงโควิดผ่านพ้นไปนั้น ผู้คนเริ่มออกมา ปรับปรุง ที่พัก และ การใช้โครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCTURE)…

Continue Readingบ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? กับยุคนี้

การติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck บนที่สูง

การติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck บนที่สูง​ สำหรับการติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck /Steel deck คงไม่พ้นการทำงานบนที่สูงเพราะจัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง โดยกฎกระทรวง ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 ระบุเกี่ยวกับการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคคลากร และทรัพย์สิน จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่สูง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ มาตรฐานและนำความรู้จากการอบรมไปปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

Continue Readingการติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck บนที่สูง

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ หลังจากติดตั้งแผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูปแบบคอมโพสิท(COMPOSITE STEEL DECK)โดยการวางแผ่นซ้อนทับกัน และมีการยึดแผ่นกับโครงสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นต้องสำรวจความเรียบร้อยของแผ่นว่าบุบ หรือมีรอยรั่ว ที่จุดไหน และตรงตำแหน่งหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มเทคอนกรีตเพราะเมื่อทำการเทคอนกรีตแล้วถ้าต้องมีการแก้ไขก็จะดำเนินการได้ลำบาก เพราะแผ่นกับคอนกรีตกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว และเมื่อวางแผ่นเสร็จขอบลอนของแผ่นพื้นเหล็กที่อยู่ริมและไม่ได้อยู่ตรงช่วงที่แผ่นมีการซ้อนทับกัน จะเห็นได้ว่ามีช่องว่างตรงสันลอนในแนวขวาง ที่จุดริมคาน ซึ่งตรงจุดที่เห็นนี้ถ้าไม่มีการอุดหรือปิดช่องจะทำให้เมื่อเทคอนกรีตแล้วคอนกรีตสามารถไหลผ่านออกไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีการ จบ Finishing หรือการเก็บขอบนั่นเอง เพื่อให้คอนกรีตที่เทไม่มีการไถลออก ทำให้เกิดร่องรอยขอบไม่สวย และยากต่อการตัดแต่งหรือต่อกับช่วงผนัง อาจจะทำให้ผนังไม่แนบสนิท เป็นต้น โดยวิธีการเก็บขอบของแผ่นพื้นเหล็กเมื่อวางแผ่นเสร็จแล้ว ในปัจจุบันจะมี 3 วิธีหลัก ดังนี้วิธีการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นเหล็ก แล้วเชื่อมติดให้เป็นส่วนหนึ่งรวมไปกับพื้นลอนเหล็ก…

Continue Readingการพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK

มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของอาคารจึงจำเป็นต้องมีการสร้างอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุด แต่ด้วยต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนคนงานที่น้อยลง และความคาดหวังในตัวสินค้าที่เลือกใช้จะได้มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา ซึ่งตอบโจทย์ความรวดเร็วคงไม่พ้นเรื่องโครงสร้างเหล็ก การก่อสร้างโครงเหล็กไม่ใช่แนวคิดใหม่ และปัจจุบันมีสัดส่วนที่นำโครงสร้างเหล็กมาใช้ผสมผสานกับโครงสร้างแบบเดิมมากกว่า 90% ของการก่อสร้าง อาคารต่างๆ เช่น อาคารสาธารณะโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โกดังกระจายสินค้า บ้าน ร้านอาหาร ต่อเติม มักสร้างโดยใช้โครงเหล็ก เพราะง่ายและยังได้ความแข็งแรง  เหล็กมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักต่อพื้นที่ได้ดี และสามารถสร้างอาคารที่แข็งแรงขึ้นโดยใช้วัสดุน้อยกว่าคอนกรีตที่สร้างเสร็จ และวัสดุที่น้อยลงก็เท่ากับต้นทุนวัสดุที่ลดลงและการสร้างโดยรวมที่ถูกกว่า…

Continue Readingมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK

ระบบพื้น Composite Steel Deck

ระบบพื้น Composite Steel Deck ระบบพื้น Composite Steel Deck เป็นระบบพื้นหล่อในที่ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนที่มีปุ่มนูน (Embossment)ตลอดความยาวของลอน โดยแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนจะวางพาดบนคานและเทคอนกรีตทับหน้าอย่างน้อย 5 เซนติเมตร จากผิวบนสุดของลอน เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนและคอนกรีตจะรวมเป็นวัสดุชิ้นเดียวกัน โดยคอนกรีตจะมีหน้าที่รับแรงอัด (Compression force) ส่วนแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนจะทำหน้าที่รับแรงดึง (Tension force) และมีตะแกรงเหล็กไวร์เมช(Wire Mesh) ทำหน้าที่เป็นเหล็กเสริมต้านการยืดหดตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การรับน้ำหนักของพื้นระบบ Composite Steel Deck ขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรผู้ออกแบบ…

Continue Readingระบบพื้น Composite Steel Deck

โครงสร้างพื้น งานพื้นแบบต่างๆ

โครงสร้างพื้น งานพื้นแบบต่างๆ โครงสร้างของพื้น เป็นส่วนที่มีบริเวณกว้างของอาคาร จำเป็นต้องมีความแข็งแรง ทนทานพอที่จะรับน้ำหนักผู้คน และสิ่งของต่างๆภายในอาคาร รวมไปถึงต้องแข็งแรงพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างภัยพิบัติ แผ่นดินไหวที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งวิศวกรจะต้องมีการคำนวณและออกแบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนภายในอาคาร สามารถเลือกใช้พื้นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ งานพื้นแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. งานแผ่นพื้นกึ่งสำเร็จ เป็นวิธีการนำแผ่นพื้นที่ผลิตจากโรงงานมาติดตั้งหน้างาน พาดบนคาน ผูกเหล็กเสริม และเทคอนกรีตทับหน้า สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดแผ่นเรียบ ชนิดกลวง 2. งานแผ่นพื้นประกอบ การใช้วัสดุแผ่นพื้นเหล็กรีดลอน หรือแผ่น Metal…

Continue Readingโครงสร้างพื้น งานพื้นแบบต่างๆ

แผ่น Metal Deck คืออะไร

แผ่น Metal Deck หรือ Steel Deck คืออะไร มาทำความรู้จักกับแผ่นพื้นเหล็กที่ใช้สำหรับงานพื้นกัน หลายคนอาจเคยได้ยิน Metal Deck, Steel Deck หรือบางทีใช้คำว่า Composite Steel Deck ถ้าเป็นคำไทยก็อาจจะเรียกว่าแผ่นสำเร็จรูปพื้นลอนเหล็ก ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม ความหมายก็คือแผ่นที่ใช้สำหรับงานพื้นโดยเฉพาะงานพื้น หรือพื้นที่เรากำลังยืนหรือนั่งอยู่ตอนนี้ คือ หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นภายในอาคาร (น้ำหนักบรรทุกจร และน้ำหนักบรรทุกคงที่) พื้นเป็นโครงสร้างตามแนวราบของอาคาร ซึ่งรับน้ำหนักโดยตรง จากนั้นจึงถ่ายน้ำหนักไปสู่คานหรือเสา ซึ่งพื้นมีหลายประเภท…

Continue Readingแผ่น Metal Deck คืออะไร