การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ หลังจากติดตั้งแผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูปแบบคอมโพสิท(COMPOSITE STEEL DECK)โดยการวางแผ่นซ้อนทับกัน และมีการยึดแผ่นกับโครงสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นต้องสำรวจความเรียบร้อยของแผ่นว่าบุบ หรือมีรอยรั่ว ที่จุดไหน และตรงตำแหน่งหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มเทคอนกรีตเพราะเมื่อทำการเทคอนกรีตแล้วถ้าต้องมีการแก้ไขก็จะดำเนินการได้ลำบาก เพราะแผ่นกับคอนกรีตกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว และเมื่อวางแผ่นเสร็จขอบลอนของแผ่นพื้นเหล็กที่อยู่ริมและไม่ได้อยู่ตรงช่วงที่แผ่นมีการซ้อนทับกัน จะเห็นได้ว่ามีช่องว่างตรงสันลอนในแนวขวาง ที่จุดริมคาน ซึ่งตรงจุดที่เห็นนี้ถ้าไม่มีการอุดหรือปิดช่องจะทำให้เมื่อเทคอนกรีตแล้วคอนกรีตสามารถไหลผ่านออกไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีการ จบ Finishing หรือการเก็บขอบนั่นเอง เพื่อให้คอนกรีตที่เทไม่มีการไถลออก ทำให้เกิดร่องรอยขอบไม่สวย และยากต่อการตัดแต่งหรือต่อกับช่วงผนัง อาจจะทำให้ผนังไม่แนบสนิท เป็นต้น โดยวิธีการเก็บขอบของแผ่นพื้นเหล็กเมื่อวางแผ่นเสร็จแล้ว ในปัจจุบันจะมี 3 วิธีหลัก ดังนี้วิธีการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นเหล็ก แล้วเชื่อมติดให้เป็นส่วนหนึ่งรวมไปกับพื้นลอนเหล็ก…

Continue Readingการพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ