การเทคอนกรีตบนแผ่น Contel Metal Deck

เมื่อติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อย ขึ้นตอนต่อไปคือการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาควรจะต้องตรวจสอบสภาพแผ่น และแนวการติดตั้งก่อนเทคอนกรีต สำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเสียหายโดยต้องตรวจสอบค้ำยันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยระยะการค้ำยัน จะต้องดูจากตารางการรับน้ำหนักบรรทุกจร หรือ LiveLoad (LL)  โดยพื้นที่ที่เป็นสีฟ้า จำเป็นต้องมีการค้ำยันกึ่งกลางเป็นอย่างน้อย ถ้าระยะยิ่งยาว การเทคอนกรีตอาจทำให้บริเวณที่กึ่งกลางที่มีการโก่งงอ โดยความเสียหายมักจะเกิดขึ้นในระหว่างการเท หรือความเสียหายอาจเกิดจากการปล่อยให้คอนกรีตรวมตัวบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  บริเวณที่โค้งงอไม่มากเกินไป ไม่ได้ ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักจริง โดยมีการทดสอบในต่างประเทศ อ้างอิง นั้นพบว่า การโก่งงอ ที่ไม่ได้มากเกินไปจนเกิดรอยร้าว หักงอจะไม่ได้กระทบความสามารถในการรับน้ำหนักจริง แต่ถ้าแผ่นถูกงอโดยเจตนา เนื่องจากความเสียหายหรือการเจาะทะลุของพื้น อาจส่งผลต่อการเทคอนกรีตได้ จึงต้องให้วิศวกรทำการประเมินและตรวจสอบพื้นก่อนการเทคอนกรีต โดย บางแห่ง มีระยะยื่นของแผ่นออกมา อาจจะต้องคำนวณ เสริมเหล็ก เพื่อรับหรือกระจายน้ำหนัก ของตัวพื้น และการตรวจสอบ ก็ยังรวมถึงช่องเปิด การวางตำแหน่ง เหล็กเสริมกันร้าว Wire mesh  ที่ถูกต้อง ก่อนทำการเทคอนกรีต จะต้องทำการบล็อก ช่องเปิด เพื่อกันคอนกรีตออกจากบริเวณที่จะเกิดการเจาะ ถ้าช่องเปิดมีขนาดใหญ่ ต้องกำหนดการเพิ่มเหล็กเสริมหรือตาข่ายรอบๆ ช่องเปิดนั้น หรือสามารถเมื่อเทคอนกรีต ในกรณีส่วนใหญ่ขั้นต่ำ 7 วัน)

ก่อนเทคอนกรีตผู้รับเหมาควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแผ่นได้รับการยึดอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามแบบก่อสร้างถ้ามี พื้นที่ที่เสียหายจะต้องได้รับการซ่อมแซมและทำความสะอาด สิ่งสกปรกและเศษวัสดุอื่นๆต้องกำจัดออกให้หมด ส่วนการยึด เหล็กเสริม เหล็กเส้นทั้งหมดควรยึดให้แน่นหนา

ผู้รับเหมาควรตรวจสอบคอนกรีตไปพร้อมกับค้ำยันให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ไม่ควรเทคอนกรีตในระดับสูงมาก ควรเทคอนกรีตจากระดับต่ำๆเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทกแผ่นพื้น และควรเกลี่ยคอนกรีตค่อยๆไปยังกึ่งกลาง ควรค่อยๆใส่คอนกรีต ไปจนถึงด้านข้างของแผ่น  เพื่อไม่ให้กระแทกจนแผ่นอ้าออกด้านข้างระหว่างเท คนงานไม่ควรรวมตัวควรกระจายอยู่หลายๆจุด  ควรอยู่ห่างจากกัน ระยะ 1 เมตร กระจาย รอบโซนวางคอนกรีต

ห้ามเทคอนกรีตไว้กลางแผ่นพื้นเหล็ก metal deck

ถ้าต้องใช้รถ เข็นเล็กขนปูน แบบมีล้อให้วางไม้กระดานบนลอน เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายกับแผ่นพื้นเหล็กได้

วางไม้กระดานบนลอน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับแผ่นพื้นเหล็ก metal deck

การเทคอนกรีต เป็น Zone ควรเทคอนกรีต คร่อมคาน ไม่ควรเทคอนกรีตเป็น Block ระหว่างคาน ควรแบ่งตามรูป

การเทคอนกรีตบน metal deck ควรเทคอนกรีตคร่อมคาน

ช่องทางการติดต่อ ConTel Metal Deck

LINE : @contelmetaldeck

Tel. 083 699 6697

บทความที่เกี่ยวข้อง

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูป END FOLDED

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ หลังจากติดตั้งแผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูปแบบคอมโพสิท(COMPOSITE STEEL DECK)โดยการวางแผ่นซ้อนทับกัน และมีการยึดแผ่นกับโครงสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นต้องสำรวจความเรียบร้อยของแผ่นว่าบุบ

อ่านต่อ »

มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK

มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นเหล็ก CONTEL METAL DECK เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของอาคารจึงจำเป็นต้องมีการสร้างอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ »