ระบบพื้น Composite Steel Deck

ระบบพื้น Composite Steel Deck เป็นระบบพื้นหล่อในที่ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนที่มีปุ่มนูน (Embossment)ตลอดความยาวของลอน โดยแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนจะวางพาดบนคานและเทคอนกรีตทับหน้าอย่างน้อย 5 เซนติเมตร จากผิวบนสุดของลอน เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนและคอนกรีตจะรวมเป็นวัสดุชิ้นเดียวกัน โดยคอนกรีตจะมีหน้าที่รับแรงอัด (Compression force) ส่วนแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนจะทำหน้าที่รับแรงดึง (Tension force) และมีตะแกรงเหล็กไวร์เมช(Wire Mesh) ทำหน้าที่เป็นเหล็กเสริมต้านการยืดหดตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

การรับน้ำหนักของพื้นระบบ Composite Steel Deck ขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรผู้ออกแบบ โดยความหนาของแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนและความหนารวมของคอนกรีตทับหน้าจะเป็นตัวแปรหลักในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น โดยปุ่มนูน (Embossment) ที่ยื่นออกมาจากตัวลอน จะเป็นตัวเพิ่มการยึดเกาะ (Bonding) ระหว่างคอนกรีตกับแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอน

ระบบพื้น Composite Steel Deck สามารถใช้ได้กับโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทำให้เป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังติดตั้งง่ายและรวดเร็วในการทำงาน เนื่องจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอนมีน้ำหนักที่เบา จึงสามารถช่วยลดขนาดและน้ำหนักของโครงสร้าง และช่วยประหยัดค่าก่อสร้างได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูป END FOLDED

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ

การพับปลายแผ่นพื้นเหล็กช่วยประหยัดงบ หลังจากติดตั้งแผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูปแบบคอมโพสิท(COMPOSITE STEEL DECK)โดยการวางแผ่นซ้อนทับกัน และมีการยึดแผ่นกับโครงสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นต้องสำรวจความเรียบร้อยของแผ่นว่าบุบ

อ่านต่อ »