บ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? กับยุคนี้

บ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? กับยุคนี้ ในระยะที่โควิดเข้ามา การก่อสร้างทั่วโลกได้ชะลอตัว อย่างเห็นได้ชัด และการที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นยังทำให้คนส่วนใหญ่มองเห็นความสำคัญ ของที่อยู่อาศัย จนกระทั่ง เทรนด์การก่อสร้างได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้น ความเร็ว จำนวนคนน้อย  งบประมาณจากที่เคยสูงมากก็ลดลง และวัสดุเหลือใช้ให้น้อยที่สุดก็ดูนำมาพิจารณา  และ ทำให้การเติบโต ของ การซ่อมแซม ต่อเติม ที่พักอาศัย เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อหลังช่วงโควิดผ่านพ้นไปนั้น ผู้คนเริ่มออกมา ปรับปรุง ที่พัก และ การใช้โครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCTURE)…

Continue Readingบ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? กับยุคนี้